nedelja, 23. maj 2010

DNEVI ZDRAVJA V KOPRU

Pozdravljeni,

V okviru projekta »Koper zdravo mesto« so 22. in 23. maja potekali »Dnevi zdravja«, katerih glavni namen je bil poudariti zdrav način življenja občank in občanov s športnim udejstvovanjem in prehrano. Občanke in občani so se lahko udeležili raznovrstnih športnih prireditev, predavanj, degustacij ekoloških pridelkov in drugih aktivnosti, v katerih je sodelovalo več kot štirideset različnih društev in ustanov. Velja pa izpostaviti tudi predstavitev dejavnosti športnih društev in ustanov v Taverni z animacijskim programom, »Bio dan« z ekološkimi pridelovalci, javno dražbo športnih rekvizitov ter sejem rabljenih koles.

V okviru projekta je sodelovalo tudi naše društvo ŠD 3ŠPORT. Na dodeljeni stojnici smo prikazali naše aktivnosti v obliki plakatov, letakov, zloženk ter oblekli tudi izložbene lutke v klubske drese. Peter je s seboj prinesel tudi njegovo triatlonsko kolo, ki je pritegnilo skoraj vsakega mimoidočega.