petek, 29. avgust 2008

PRVI OPREMLJEVALEC ŠD 3ŠPORTA!

Podjetje ProMontana je naš prvi opremljevalec s športnimi oblačili CRAFT. Člani društva bomo imeli na vse res ugodne cene. Za Craft smo se odločili, ker ocenjujemo, da so njihovi izdelki visoke kvalitete in cenovno ugodni. Izbiramo lahko med kolesarsko, tekaško, zimsko, poletno, ... konfekcijo. Kako se prilegajo pa bomo sami preizkusili :)
Nekaj besed o CRAFTU . . .
CRAFT je od leta 1977 osredotočen na razvoj oblačil, ki funkcionalno optimalno zadostujejo vsem zahtevam vrhunskega športa.
Učinkovitost je bit CRAFT filozofije; večslojni sistem je zamišljen, da uporabnika ohranja ohlajenega in suhega, kar povečuje storilnost in izboljšuje rezultat. CRAFT omogoča športnikom popolno osredotočenje na zastavljene cilje. CRAFT posluša uporabnike in ves čas preizkuša in izpolnjuje svoje izdelke. CRAFT aktivno športno perilo je eno najbolj efektivnih na trgu.

četrtek, 28. avgust 2008

Letak ŠD 3ŠPORT

Danes že krožijo po Obali promocijski letaki društva . . .

ponedeljek, 25. avgust 2008

OTVORITEV BLOGA - ŠD 3ŠPORT

Pozdravljeni !

Pa smo dočakali! Novo športno društvo na Primorskem! Naj predstavimo ustanovitelje . . . Leni, Peter in Majda. Trije športniki z enako idejo in željo po ustanovitvi športnega društva, ki bi združeval Primorce s podobnimi interesi - šport kot rekreacija in del vsakdanjika oz. stil življenja. Podrobnejša predstavitev ustanoviteljev je še v nastajanju, zato preidemo na predstavitev ŠD 3ŠPORT.

Namen društva je spodbujati športno aktivnost in uresničevati svoje skupne interese na področju triatlona, plavanja, kolesarjenja, teka, duatlona, aquatlona, fitnesa, nordijske hoje ter drugih športnih panog in s tem prispevati k razvoju športa v obalnih lokalnih skupnostih ter Republiki Sloveniji na rekreacijskem kot tudi tekmovalnem nivoju.

Društvo želi s svojim delovanjem krajanom ponuditi raznovrstne oblike rekreacije ter s tem spodbujati ukvarjanje s športom pri vseh generacijah, poseben poudarek pa temelji na otrocih in mladini. V okviru društva se oblikujejo ekipe različnih športnih področij, ki se tudi uspešno pripravljajo za najrazličnejša športna tekmovanja. Društvo tekmovanja tudi organizira, predvsem pa želi ljubiteljem športa dati možnost za druženje in športno udejstvovanje v domačem kraju.

Namen in cilje društvo uresničuje s tem, da:

- zbira v svojih vrstah člane, ki se želijo rekreativno ali tekmovalno ukvarjati s športnimi panogami društva,
- spodbuja dogovarjanje o vseh pomembnih vprašanjih s področja dejavnosti društva,
- omogoča svojim članom redno in kvalitetno vadbo pod strokovnim vodstvom,
- razvija množičnost, zlasti na področju športa mladine in športne rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa,
- pospešuje razvoj športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih športnih dosežkov,
- skrbi za informiranje in usposabljanje svojih članov na področju dejavnosti društva,
- se povezuje z drugimi sorodnimi organizacijami in društvi doma in v tujini, organizira športne, družabne in druge prireditve,
- s svojimi programi kandidira za proračunska sredstva, namenjena športu in trži na z zakoni možne načine, da bi si zagotovilo potrebna sredstva za financiranje svojih dejavnosti,
- skrbi za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe članov,
- skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu,
- skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev, s katerimi upravlja,
- organizira in se udeležuje klubskih, osnovnošolskih in srednješolskih, kadetskih, mladinskih in članskih tekmovanj na državni in mednarodni ravni v naslednjih športnih panogah: triatlon, plavanje, kolesarstvo, tek, duatlon ter aquatlon,
- poudarja razvijanje športne vzgoje in rekreacije ter vrhunskega in kakovostnega športa.

Kako postati član?

Povzeto iz statuta ŠD 3ŠPORT:
Član je lahko vsak slovenski ali tuj državljan, ki se prostovoljno včlani na občnem zboru društva ali predloži pisno izjavo upravnemu odboru in se zaveže, da bo deloval v skladu s predpisi ter statutom društva in ostalimi sprejetimi pravili društva ter redno plačuje letno članarino. Če se član odloči za mesečni program treningov izbrane športne panoga je dolžan plačevati mesečno vadnino.
Smisel društva bo temeljil na triatlonu & rekreaciji, ampak ustanovili bomo tudi kolesarsko, tekaško, plavalno sekcijo (oz. sekcijo, ki bo v interesu članom društva), ki se bodo najverjetneje razdelile na več skupinc glede na sposobnosti in želje posameznikov.

Letna članarina znaša 20eur in je za vsakega člana obvezna.

Mesečno vadnino bodo poravnali tisti člani, ki si želijo udeleževanja skupnih vodenih treningov in mesečnega individualnega programa. Všteta bo tudi uporaba bazena (imeli bomo rezervirane proge glede na dogovorjeni termin). Mesečni program bo prilagojen glede na sposobnosti, želje, interese, urnik, kilometrino, .... vsakega posameznika. Nekateri morda želijo napredovati v izbranem športu ali se preizkusiti v novi disciplini, drugi mogoče izgubiti kakšen odvečen kilogram tretji pa ohranjati splošno kondicijo. Za vsakega bomo poskrbeli!

Člani lahko zaenkrat izbirajo vodene treninge ter mesečne programe za sledeče športe: plavanje, kolesarjenje, tek. Kdor se bo odločil za vse tri športe . . . dobrodošel med triatlonci! :)

Mesečna vadnina znaša za:
  • en šport (skupni treningi + mesečni program): 25eur
  • dva športa (skupni treningi + mesečni program): 35eur
  • tri športe (skupni treningi + mesečni program): 45eur

Vsi, ki želite posati član društva ŠD 3ŠPORT prosim pišite na sd3sport@gmail.com


Točne informacije o delovanju bodo kmalu objavljene. S treningi pričnemo predvidoma septembra! Za dodatna vprašanja pišite na omenjeni elektronski naslov.


Športni pozdrav!